Current staff

Thorsten Schöler

Head of Distributed Systems Group
Member of VDE/VDI-GMA-Fachausschuss "Softwareagenten"

Room: J4.03
Phone: +49 821 5586 3450
Fax: +49 821 5586 3499
E-Mail: thorsten.schoeler@hs-augsburg.de
Web: Hochschule Augsburg: Prof. Dr.-Ing. Thorsten Schöler

Johannes Ewald

Room: J4.02
Phone: +49 821 5586 3642
Fax: +49 821 5586 3499
E-Mail: johannes.ewald@hs-augsburg.de

Matthias Jahn

Member of team Peerigon

Room: J4.02
Phone: +49 821 5586 3642
Fax: +49 821 5586 3499
E-Mail: matthias.jahn@hs-augsburg.de

Michael Jaser

Member of team Peerigon

Room: J4.02
Phone: +49 821 5586 3642
Fax: +49 821 5586 3499
E-Mail: michael.jaser@hs-augsburg.de

Lucas Kögel

Member of team CyPhREE

Room: J4.02
Phone: +49 821 5586 3642
Fax: +49 821 5586 3499
E-Mail: lucas.koegel@hs-augsburg.de

Sebastian Pröll

Member of team Industry 4.0

Room: J4.02
Phone: +49 821 5586 3642
Fax: +49 821 5586 3499
E-Mail: sebastian.proell@hs-augsburg.de

Olexandra Shpatakovska

Member of team Industry 4.0

Room: J4.02
Phone: +49 821 5586 3642
Fax: +49 821 5586 3499
E-Mail: olexandra.shpatakovska@hs-augsburg.de

Kristian Wede

Member of team cloud computing

Room: J4.02
Phone: +49 821 5586 3642
Fax: +49 821 5586 3499
E-Mail: kristian.wede@hs-augsburg.de

Alexander Würth

Member of team CyPhREE

Room: J4.02
Phone: +49 821 5586 3642
Fax: +49 821 5586 3499
E-Mail: alexander.wuerth@hs-augsburg.de